Přehled článků Příběhy víra stáří

Amálčin žalm

Téměř dvacet let jsem pracovala v domově důchodců jako rehabilitační sestra. Byly to desítky a desítky opravdových lidských příběhů.

Ilustrační foto @wirestock, Freepik

Vzpomínám ráda na babičku Amálku. Devadesátiletou, usměvavou, již téměř imobilní, za kterou jsem již delší dobu přicházela v rámci rehabilitace. Byla jsem v té době čerstvá křesťanka, o čemž nevěděla, ale asi to tušila. Bylo nám spolu vždycky dobře.

Jednou jsem opět přišla k její posteli, ona se posadila, upřela na mě své krásné oči a začala něco citovat. Ani jsem se nepohnula. Když skončila, kutálely se mi po tvářích slzy jako hrachy. Byl to celý žalm 23 v kraličtině. Potom se dlouze rozpovídala o tom, jak ji Bůh vedl životem. Chtěla mě povzbudit. Ani jsem nedutala.

Ten den jsem přišla domů a naučila se celý žalm zpaměti v novém překladu. A téměř pokaždé, když jsme se sešly, až do Amálčiny smrti, jsme tento úžasný žalm krále Davida spolu citovaly. Ona kralicky a já nově.

Babička Amálka umřela v tichosti smířena s Bohem a já dál žiji náš žalm 23. A vím, že „Hospodin je můj pastýř“. Vím, že „i když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty“.


Vladislava Velkoborská, JB Nýrsko

Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné