Přehled článků Život a vztahy církev pastorace vedení domácí násilí

Jak se může církev postavit domácímu násilí?

Jak předejít domácímu násilí a co můžeme s církvi udělat pro oběti tohoto typu násilí?

ilustrační foto Freepik

Práce na prevenci

Mluvte o zdravých vztazích ve všech věkových skupinách ve společenství. Uveďte informace o násilném chování už v manželské přípravě. Mluvte o mužství připomínajícím Krista.

Zvyšování povědomí

Pracujte na odtabuizování tématu. Zařaďte problematiku do kázání a vyučování. Mějte informace o místních službách nabízejících pomoc obětem. Na vhodných místech v budově sboru (např. na toaletách) můžete vyvěsit informace, kde hledat pomoc.

Budování bezpečného prostoru

Pro vedoucí sboru, skupinek a pastorační pracovníky zajistěte školení o domácím násilí. Vypracujte ve sboru jasné směrnice (včetně zásad ochrany), jak se bude v případě odhalení domácího násilí postupovat.

Poskytování pomoci a podpory

Stůjte dlouhodobě po boku oběti. Násilí nekončí, když oběť/přeživší násilníka opustí. Mějte vyškolenou osobu nebo tým pro poskytování pastorační péče lidem, kteří prožili týrání. Mějte seznam lidí, kteří mohou poskytnout praktickou a dočasnou pomoc (ubytování, strava, hlídání dětí atd.).

Navazování partnerství

Navažte kontakt s místními organizacemi, které se věnují pomoci obětem domácího násilí, zvažte jejich finanční podporu.
 


Podrobnější článek o domácím násilím v církvi a o tom, jak můžeme obětem pomoci, najdete zde.

Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné