Přehled článků Aktuálně akce církev duchovní růst víra

Letniční sympozium v Kolíně

V sobotu 27. 1. proběhlo v přednáškovém sále CEROP Kolín sympozium „Na čem záleží“. Jednalo se o první akci Spolku letničních křesťanů, která však volně navazuje na někdejší sympozia pořádaná na Vyšší odborné škole misijní a teologické.

foto Benjamin Buban

„Názvem ‚Na čem záleží‘ se sympozium pokouší přihlásit k základním důrazům klasického letničního hnutí, mezi které patří posvěcený život, Biblí formované smýšlení, život z moci Ducha svatého, atd.,“ uvedl za pořadatele Michael Buban. Na sympoziu se sešlo asi třicet návštěvníků a řečníků od laiků po vystudované teology.

Nahrávky referátů budou k dispozici na stránkách www.slkr.cz. Příští sympozium plánované na 25. ledna 2025 se bude věnovat tématu darů Ducha svatého.

Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné